Tearm & Condition

ลิขสิทธิ์ Membership Site : Digital CEO for Retail Business – 25 ขั้นตอนสร้างธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ จากโน๊ตบุ๊กเครื่องเดียว จาก www.leaderwings.co เป็นบทความและวีดีโอ โดยผู้จัดทำคือ พรพรหม กฤดากร ได้รับความคุ้มครองทั้งในประเทศไทยและประเทศกลุ่มภาคีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

โดยบริษัท ลีดเดอร์ วิงส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้อื่นจะสามารถจัดจำหน่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น

โดยเนื้อหาในชุดนี้จำหน่ายแก่ผู้ซื้อหนึ่งชุดต่อหนึ่งท่าน ผู้ซื้อสามารถศึกษาและเปิดอ่านได้ในคอมพิวเตอร์หรือทำสำเนาเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารได้ไม่เกินหนึ่งชุดเพิ่มการศึกษาส่วตัวเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาภายในคอร์สเรียนนี้ไปกระทำดังต่อไปนี้

 • ทำซ้ำหรือดัดแปลง
 • แจกจ่ายเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
 • เสนอขาย ทำขาย ให้เช่า
 • ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 • คุณยอมรับตลอดการใช้งานเว็บไซต์นี้ถึงข้อตกลงที่จะไม่โพสต์ข้อความใดๆที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่เหมาะสม ไม่โพสต์ข้อความใดๆที่จะสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ก่อกวน ดูหมิ่น หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่โพสต์ข้อความหยาบคาย น่ารังเกียจ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร การคุกคามทางเพศ รวมถึงอื่นๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากเจ้าของโดยตรง โดยมีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานยืนยันเท่านั้น Website/Blog นี้ไม่อนุญาติให้มีการโพสต์ข้อความติดกันหลายครั้ง การโฆษณาชวนเชื่อทุกรูปแบบ จดหมายลูกโซ่ และการ Quote เป็นพีระมิด
 • อนึ่ง ทีมงานผู้ดูแล Website/Blog ไม่สามารถตรวจโพสต์ทุกโพสต์ และไม่สามารถดูข้อความทุกข้อความตลอดเวลาได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในข้อความได้ โพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าของ Website/Blog หรือทีมงานผู้ดูแลแต่อย่างใด หากคุณพบเห็นและคิดว่าโพสต์หรือข้อความใดละเมิดข้อตกลงการใช้งาน Website/Blog สามารถแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแล Website/Blog ได้ทันที ทีมงานผู้ดูแล Website/Blog ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งาน Website/Blog หากความผิดนั้นอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม การแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนทีมงานผู้ดูแลจะปรึกษาและดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือลบโพสต์หรือข้อความดังกล่าว ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเช่นกัน
 • เนื้อหาของโพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความของคุณ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด โดยคุณยินยอมที่จะปกป้องและไม่เอาความผิดกับเจ้าของ Website/Blog เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และทีมงานผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องทุกคน เจ้าของ Website/Blog ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้มาจากการใช้งาน Website/Blog นี้ทั้งหมด) ในกรณีที่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายที่มีสาเหตุมาจากการใช้งาน Website/Blog นี้ของคุณ
 • คุณสามารถเลือกชื่อเข้าใช้งานของบัญชี Website/Blog ของคุณได้ โดยทีมงานผู้ดูแลขอให้ใช้ชื่อที่เหมาะสม สำหรับบัญชี Website/Blog ที่คุณกำลังจะลงทะเบียนนี้ คุณยินยอมที่จะไม่ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น นอกจากทีมงานผู้ดูแล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บัญชี Website/Blog ของบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทีมงานผู้ดูแลขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชี Website/Blog ของคุณ เพื่อป้องกันผู้อื่นขโมยรหัสผ่านของคุณ
 • หลังจากคุณได้ลงทะเบียนบัญชี Website/Blog ของคุณแล้ว คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ข้อมูลใดๆที่เจ้าของ Website/Blog และทีมงานผู้ดูแลเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ทีมงานผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบออกโดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือน และอาจมีการลงโทษตามสมควร
 • โปรดทราบว่าแต่ละโพสต์ของคุณจะถูกบันทึก IP เอาไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่คุณถูกห้ามการใช้งานใน Website/Blog หรือในกรณีที่ ISP ของคุณติดต่อมา ข้อตกลงนี้จะถูกใช้หากคุณละเมิดข้อตกลงการใช้งาน Website/Blog อย่างรุนแรงเท่านั้น
 • นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าซอฟต์แวร์จะเก็บ Cookie (ไฟล์ที่มีข้อมูล เช่น บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ) ใน Cache ของเบราเซอร์คุณ ซึ่ง Cookie นี้ถูกใช้ในการ Login และ Logout เท่านั้น ซอฟต์แวร์นี้จะไม่เก็บหรือส่งข้อมูลใดๆไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกรูปแบบ

Copy Right @2015 Leader Wings Co.,Ltd.