10 ขั้นตอนสร้างธุรกิจ “การสอน” จากโน้ตบุ๊คเครื่องเดียว

วีดีโอเทรนนิ่งเนื้อหาเข้มข้น สำหรับผู้ประกอบอาชีพการสอน ได้แก่ วิทยากร โค้ช ครู อาจารย์ ติวเตอร์ ฯลฯ รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทางและผู้ประกอบการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมของตน ท่านจะได้เรียนรู้วิธีนำความรู้ของท่านมาแพ็กเกจเป็นสินค้าที่เรียกว่า Information products และขายไปทั่วประเทศด้วย ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และระบบเอาต์ซอส โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน และไม่ต้องเดินทางไปถ่ายทอดเอง

Price: 2,500 บาท ลดเหลือ 1,900 บาท

Box Set ประกอบด้วย: DVD จำนวน 3 แผ่น ความยาวประมาณ 160 นาที และมี Bonus track แถมในเวอร์ชั่นออนไลน์เพิ่มต่างหากอีก 40 นาที รวมเป็น 200 นาที

ลักษณะเนื้อหา: วีดีโอบรรยายประกอบสไลด์ บันทึกในสตูดิโอสำหรับผลิตงานวีดีโอเทรนนิ่งโดยเฉพาะ

Sell Your Knowledge Online

เรียนรู้เครื่องมือที่ท่านขาดไม่ได้

เจาะลึกเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างธุรกิจการสอนของท่านให้สมบูรณ์แบบ รายการเครื่องมือและวิธีเอาต์ซอสการผลิต Information products วิธีการนำเครื่องมือแต่ละอย่างมาประกอบกันเป็นระบบและสามารถทำงานจากโน้ตบุ๊คเครื่องเดียวของท่านได้

เรียนรู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเจาะลึก

ท่านจะได้เรียนรู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบเจาะลึก และเป็นระบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Content marketing และการทำโฆษณาเฟซบุ๊คขั้นสูงอย่าง Re-targeting เพื่อให้ Information products ที่ทำออกมาสามารถขายได้ในต้นทุนการตลาดที่ต่ำกว่า

จากนี้ไปผู้ประกอบอาชีพด้านการเรียนการสอน ได้แก่ วิทยากร โค้ช ครู อาจารย์ ติวเตอร์ เป็นต้น ฯลฯ จะสามารถนำเนื้อหาที่ท่านสอนสดเหล่านั้นมาแพ็กเกจเป็น Information products ขายออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปสอนด้วยตนเอง เป็นการ  ผ่อนแรง การทำงานของท่าน แต่สามารถถ่ายทอดความรู้ถึงคนได้มากขึ้นกว่าเดิม

เนื้อหาใน DVD ชุดนี้…

โค้ช อาจารย์ นักพูด ผู้เชี่ยวชาญ
เทรนเนอร์ โค้ชส่วนตัว
ครูสอนพิเศษ อาจารย์ ติวเตอร์

Learning Everywhere

มนุษย์คือสัตว์ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อก่อนการเรียนรู้ก็เพื่อเอาตัวรอดในโลกที่อันตราย แต่ปัจจุบันการเรียนรู้ได้เป็นแแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้ของคนเรามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน และนั่นไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานในโรงเรียน เมื่อเราออกมาเจอโลกจริง ๆ หลังจบการศึกษาในโรงเรียน เราจึงรู้ว่า

การเรียนรู้ในโรงเรียนไม่เพียงพอสำหรับการมีชีวิตรอดในโลกปัจจุบัน แม้เราจะทำงานแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อจุดประสงค์หลัก ๆ คือ เพิ่มรายได้ของเรานั่นเอง เพราะการเพิ่มรายได้ สามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

จึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นธุรกิจขายความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย มุ่งเน้นสอนเนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของคน เพราะความสามารถนี่แหละที่สามารถนำไปสร้างรายได้ที่มากขึ้นได้ เช่น หากคุณพูดได้มากกว่า 1 ภาษา โอกาสได้ง่ายดี ๆ ก็มากขึ้น เป็นต้น

Grow Your Teaching Career

อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ประหยัดมากขึ้น เลือกเวลาเรียน เลือกหลักสูตรที่จะเรียนได้ด้วยตนเอง เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ครูผู้สอนก็มีชีวิตที่ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปสอนทุกครั้งที่มีคนลงทะเบียนเข้ามาเรียนรู้ แต่สามารถบันทึกเทปการสอนและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ โปรโมทให้คนที่สนใจหลักสูตรนั้น ๆ เข้ามาจ่ายเงินเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ได้เลย

ในต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ให้เข้าถึงคนที่ต้องการเรียนรู้ ได้รับความนิยมมาก แต่สำหรับประเทศไทย เชื่อว่ามีคนต้องการเรียนรู้มากมาย และพร้อมจ่ายเงินเพื่อแลกกับความรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ และยังเป็นการจ่ายเงินเพื่อแลกกับความสะดวกในการเรียนจากที่ไหน เมื่อไร และกี่ครั้งก็ได้

เมื่อในประเทศไทยยังมีคนทำแบบนี้ไม่มากนัก จึงถือเป็นโอกาสดีของท่านที่จะเริ่มต้นก่อนเป็นรายแรก ๆ ของประเทศ

Becoming a Highly Professional Infopreneur

คำนี้มาจากคำว่า Infomation คือ ข้อมูล กับคำว่า Entrepreneur คือ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ รวมกันเป็น ผู้ประกอบการที่ขายข้อมูลความรู้ หรือ Infopreneur นั่นเอง

คำนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ แพร่กระจายมายังประเทศไทย และมีคยรุ้จักคำนี้มากขึ้น ทั้งที่จริงแล้วบ้านเรามีธุรกิจ หรือผู้ประกอบแบบนี้มานานแล้ว ทั้ง ครูสอนพิเศษ วิทยากร นักเขียน นักพูด โค้ช เทรนเนอร์ ฯลฯ ผู้คนเหล่านี้คือคนที่ขายสินค้าที่เรียกว่า “ข้อมูล” ที่นำไปต่อยอด พัฒนาความสามารถให้กับผู้เรียนในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่เป็น หนังสือ อีบุ๊ค ซีดีเสียง ดีวีดี สัมมนา เวิร์คช้อป หรือแม้แต่การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว หรือเทรนเนอร์ เหล่านี้คือ Infopreneur ทั้งสิ้น

 

Teaching Like a Business Person

ปรับมุมมองจากการเป็น ‘ผู้สอน’ ธรรมดา ๆ ไปสู่ ‘ผู้ประกอบการด้านงานสอน’ ด้วยการนำความรู้มาแพ็กเกจเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลาย และการสร้างระบบในการขายงานสอนของคุณให้เกิดการทำงานและทำเงินอย่างต่อเนื่องและเป็นอาชีพระยะยาว

With Digital CEO

วีดีโอ 10 ขั้นตอนสร้างธุรกิจ ‘การสอน’ จากโน้ตบุ๊คเครื่องเดียว ถ่ายทอดเนื้อหาโดย ผู้ประกอบการด้าน Information business โดยอาชีพ ผู้ผ่านการทำผลิตภัณฑ์ความรู้ด้วยตัวคนเดียวจนขยายสู่ธุรกิจความรู้ครบวงจรและยังได้ช่วยให้คำปรึกษาและสร้างระบบธุรกิจงานสอนให้ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหาในวีดีโอชุดจะส่งมอบความรูเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ไม่ได้มีเพียงหลักคิด แต่ยังเต็มไปด้วยกลยุทธ์ และวิธีขาย เพื่อให้ท่านสามารถประกอบอาชีพนี้ได้จริง

— Table of Content —

บทที่ 1: โค๊ช เทรนเนอร์ และผู้เชี่ยวชาญ คุณคือ ผู้ประกอบการ!
Infopreneur คืออะไร?
คนไทยเป็น Infopreneur มานานแล้ว
แนวโน้มของธุรกิจขายความรู้จากนี้และต่อไป

บทที่ 2: วิธีเปลี่ยนอาชีพสอน ให้เป็นรายได้อัตโนมัติ
4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ทางความรู้ที่มีอยู่ในตลาด
ราคาขายและกำไรของผลิตภัณฑ์ทางความรู้แต่ละรูปแบบ
หลักคิดการสร้าง Passive business จากการขายผลิตภัณฑ์ทางความรู้

บทที่ 3: ภาพรวมการตลาดออนไลน์ สำหรับขายงานสอน
แผนผังการทำงานของการตลาดออนไลน์ทั้งระบบจบในหน้าเดียว
ความจำเป็นของ Website ในยุค Social Media
ทำความรู้จัก Digital Content Marketing หัวใจสำคัญของโลกออนไลน์
แผนผังการทำงานของ Content Marketing

บทที่ 4: เจาะลึก Digital Content Marketing
เพื่อขยายธุรกิจการสอนสู่ออนไลน์
Blog คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ Content Marketing
วิธีเขียนบทความประเภทต่างๆ สำหรับโค๊ชและเทรนเนอร์
ความถี่ในการป้อนบทความ
ความยาวของแต่ละบทความ
Google ทำงานอย่างไร (พื้นฐาน)

บทที่ 5: วิธีสร้าง Sales Page และระบบ Payment ออนไลน์
Step by Step ทำ Sales Page ด้วยตัวเอง
วิธีทำรูปภาพสินค้า
วิธีทำระบบชำระเงินอัตโนมัติ
Outsource จัดส่งสินค้าโดยที่คุณไม่ต้องแพ็กเองส่งเอง

บทที่ 6: วิธีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วย Facebook
Brand คืออะไร
Corporate Branding
Personal Branding
Product/ Service Branding
วิธีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วย Facebook

Cover image & Profile Image
Page post แบบต่างๆ
ประโยชน์ของการทำ Link Post บน Facebook

บทที่ 7: วิธีสร้างโฆษณา Facebook สำหรับโค๊ช และเทรนเนอร์
ความเข้าใจเรื่อง Facebook Ads
การโปรโมท Page
การโปรโมท Post
Facebook ads แบบ Interest group
Facebook ads แบบ Custom Audience
Facebook ads แบบ Look Alike Audience

บทที่ 8: กลยุทธ์ Facebook Retargeting
Ads แบบ Retargeting คืออะไร
Step by Step การทำ Facebook Ads แบบ Retargeting
หลักคิดการทำ A/B Split Test

บทที่ 9: Step by Step: WordPress สร้าง เว็บไซต์ ด้วยตัวเองใน 15 นาที

บทที่ 10: Basic Blogging with WordPress เริ่มต้นใช้งาน WordPress ด้วยตนเอง
วิธีเขียนบทความลงบนเว็บไซต์
วิธีสร้าง Page tab (About me, Contact me, Products & Services)
วิธีเพิ่มรายการใน Side bar
Plug-in แนะนำ
Theme set up

Bonus Track แถมพิเศษในออนไลน์ ความยาวเกือบ 1 ช.ม.!

1. หลักคิดการนำความรู้ไปกระจายยัง Information products ในรูปแบบต่างๆ
2. หลักคิดในการลงเงินกับโฆษณา Facebook อย่างไรให้มีกำไรดีที่สุด
3. หลักคิดเพิ่มเติมเรื่องการทำ A/B Split Test เพื่อยอดขายที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักคิดการขยายจาก Infopreneur ทำคนเดียว สู่ Information Business ครบวงจร

About Instructor

พรพรหม กฤดากร เริ่มอาชีพขายข้อมูลและความรู้ จากทำคนเดียวจนพัฒนามาสู่การเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Leader Wings ดำเนินธุรกิจ Information business 100% ผลิตสินค้าความรู้ให้เทรนเนอร์แนวหน้า ใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในการทำงานผ่านโน้ตบุ๊คเครื่องเดียว จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศไทยโดยไม่มีหน้าร้าน

การศึกษา:

• เรียนที่ วิทยาลัยอลิซเบธ ประเทศอังกฤษ
• ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

อาชีพ:

• บริหารงานจัดซื้อตลาดค้าปลีก ได้แก่ วิลล่ามาร์เก็ต จำกัด
• บริหารงานจัดซื้อตลาดค้าส่ง ได้แก่ สยามแมคโคร จำกัดมหาชน
• บริหารงานจัดซื้อสินค้า Furniture & Accessories ได้แก่ ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
• ประสบการณ์บริหารพอร์ตสินค้าปลีกกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
• ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีดเดอร์ วิงส์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย Information products
• เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.ceoblog.co ให้ความรู้การทำธุรกิจค้าปลีก และการตลาดอินเตอร์เน็ต

ผลงาน:

ลงนิตยสาร Lips Magazine 100 Online Influencers
• สัมภาษณ์ ช่อง 3 Family
• Ebook: ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียนบล็อก
• Ebook: เก่งภาษา หารายได้จากงานแปล (Discontinued)
• Ebook: 4 วิธีทำการตลาดดิจิตอลคอนเทนต์
• Ebook: ใช้ระบบทำกำไร เป็นเจ้านายธุรกิจ
• Ebook: สตาร์ทอัพนำเข้า วิธีทำนำเข้าครบวงจรฯ
• DVD: Passive Business บริษัทไม่จำกัดเวลา (Discontinued)
• DVD/ Course Online Digital CEO Series
• Public Seminar: บล็อกมาร์เกตติ้ง เขียนบล็อกให้เป็นเงิน
• Public Seminar: สร้างธุรกิจขายความรู้ จากโน๊ตบุ๊คเครื่องเดียว
• Public Seminar: อีบุ๊ก เขียนเองขายเอง ผ่านโลกออนไลน์
• Guest Speaker: เปลี่ยน Passion เป็น Money โดย คุณบอย วิสูตร
• Guest Speaker: Startup เงินร้อย เถ้าแก่น้อยเงินล้าน โดย คุณบี คงเกียรติ และคุณต็อบ เถ้าแก่น้อย
• Guest Speaker: ให้เว็บไซต์ตลาดปัญญา
• ฯลฯ

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

Entrepreneur Inspiration TV

Copy Right @2015 Leader Wings Co.,Ltd.