เรนันท์ สุทธิสว่างวงศ์ Articles 17

วิศวกรเคมี ผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งการบุกเบิกธุรกิจ และ รักชีวิตนักลงทุน มีปณิธาน ในการถ่ายทอด เรื่องนามธรรม เพื่อสร้างความสมดุลย์ในชีวิต ที่ทุกคนนำติดตัวไปใช้ได้ - นักเขียนประจำเว็บไซต์ Leader Wings

Copy Right @2015 Leader Wings Co.,Ltd.