Category: Business Inspire
6 ขั้นตอนในการเขียนแผนภาพธุรกิจเงินล้าน ด้วยตนเอง – Business Model Canvas

6 ขั้นตอนในการเขียนแผนภาพธุรกิจเงินล้าน ด้วยตนเอง – Business Model Canvas

สืบเนื่องจาก ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ จึงได้เริ่มต้นจากการศึกษาหนังสือ ที่ชื่อว่า Business Model Generation โดยหนังสือจะแนะแนวการเขียนแผนภาพธุรกิจ และการนำไปใช้ ...

0
Passive Income – รวยง่ายสบายด้วย จริงหรือ ?

Passive Income – รวยง่ายสบายด้วย จริงหรือ ?

Credit: ผมเชื่อว่าทุกคน …เลือกได้ อยากมีชีวิตแบบ Passive Income …เจอเพื่อน พบญาติ ไปงานสัมมนา คุยธุรกิจ ไม่พ้นต้องเจอคำนี้ลอยมาในวงสนทนาเป็นแน่… …จริงๆแล้ว Passive Income ...

0
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เทคนิค Online Marketing 2017
Login/Register access is temporary disabled