วิธีจัดทำบัญชีอย่างง่าย เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจอย่างมืออาชีพ

1-5เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการบัญชี อาจมองว่าผลกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารด้านการตลาด

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดทำบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์เข้ามาบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนบริหารจัดการที่ยุ่งยาก การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ๆ ก็สามารถสร้างผลกำไรทำให้ธุรกิจมีรายได้อย่างมหาศาล

รูปแบบบัญชีอย่างง่าย สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

การจัดทำบัญชีแบบง่าย เป็นการประยุกต์หรือนำรูปแบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีมา   ปรับใช้ให้เหมาะกับกิจการเจ้าของคนเดียว

เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านค้าออนไลน์ ร้านกาแฟ คลินิก ร้านเสริมสวย ร้านเบเกอรี่ หรืออื่น ๆ

รูปแบบบัญชีอย่างง่ายสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องทำรายการหรือแยกรายละเอียดเพื่อบันทึกบัญชีให้เหมาะกับกิจการของตนเอง

โดยทั่วไป รูปแบบของกิจการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กิจการด้านการให้บริการ กิจการเกี่ยวกับการซื้อขาย  และกิจการเกี่ยวกับการผลิต

ซึ่งกรอบหรือโครงสร้างเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดทำบัญชีของกิจการแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันด้วย

สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ทั้ง 3 ประเภท หากมีการบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน  มีเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีเดียว ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารทำให้กิจการมีสถานะที่มั่นคงและมีผลกำไรได้ตามที่คาดหวัง

วิธีจัดทำบัญชีอย่างง่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ในบทความนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 2 รูปแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีทั้ง 2 แบบเป็นพื้นฐานของการจัดทำบัญชีทั่วไป ที่เหมาะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจ SME เล็ก ๆ

ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบันชีราย รับรายจ่าย (กิจการด้านการให้บริการ)

บัญชีรายรับ – รายจ่าย

ร้านภัทราภรณ์ ซัก อบ รีด

ประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

1-3จากตัวอย่าง จะเห็นว่าการบันทึกบัญชีมีรายละเอียดหรือข้อมูลตัวเลขให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้   ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น

1.ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ยอดเงินสดคงเหลือในมือของแต่ละวัน    

2.รับรู้ว่ามีรายรับด้านใดเกิดขึ้นบ้าง ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อบริหารกิจการทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.ทราบยอดรายจ่ายและสามารถควบคุมาค่าใช้จ่ายให้ลดลง ทำให้มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น  

4.หากต้องการทำบัญชีแยกประเภทเพิ่มขึ้น ก็สามารถทำได้ เพียงระบุหน้าบัญชีแยกประเภทไว้ที่ ช่องหน้าบัญชี (ตามตาราง) ก็จะทำให้ทราบผลรวมของแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องรอสรุปยอดสิ้นเดือน

ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกบันชีราย รับรายจ่าย (กิจการด้านการให้บริการ)

บัญชีรายรับ – รายจ่าย

ร้านภัทราภรณ์ ซัก อบ รีด

ประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

4-3จากตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย จะเห็นว่ารูปแบบที่สองไม่เน้นรายละเอียดปลีกย่อย  เพราะในแต่ละวันจะรวมรายรับทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวเช่นเดียวกับค่าใช้จ่าย

รายการที่บันทึกลงในบัญชีส่วนใหญ่จะมีเพียง รายรับ รายจ่าย และเงินฝากธนาคาร รูปแบบบัญชีเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการประเภทร้านค้าร้านอาหารหรืองานบริการที่สามารถคำนวณผลกำไรในแต่ละวันได้อย่างคร่าว ๆ  จากตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย จะเห็นว่ารูปแบบที่สองไม่เน้นรายละเอียดปลีกย่อย  เพราะในแต่ละวันจะรวมรายรับทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวเช่นเดียวกับค่าใช้จ่าย

บทสรุป  

หากผู้ประกอบการวิเคราะห์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งสองรูปแบบ จะพบว่า เป็นการ บันทึกบัญชีอย่างง่าย ที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก่อน เพียงศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างก็สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับกิจการได้  

หลักสำคัญในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ ก็คือ “การบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลตัวเลขนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ”

รัชนก พวงธนะสาร

รัชนก พวงธนะสาร

นักธุรกิจออนไลน์ นักเขียน เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ดูแล Content ให้กับเว็บไซต์ต่างๆกว่า 10 เว็บ และเป็นที่ปรึกษาบทความบัญชีและการเงิน

More Posts - Website

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เทคนิค Online Marketing 2017
Login/Register access is temporary disabled